• Laatste update: 11-4-2013

Inleiding

Wie een plan van enige omvang wil bouwen of verbouwen krijgt in veel gevallen te maken met welstand. De welstandsnota geeft aan welke welstandscriteria de gemeente hanteert om te beoordelen of een bouwwerk wat betreft het uiterlijk voldoende past in zijn omgeving.

In het menu aan de rechterzijde is met behulp van het adres of postcode op te zoeken welke criteria van toepassing zijn. Op de interactieve kaart is in te zoomen tot straatniveau en voor elke locatie met een enkele muisklik de criteria op te vragen.

Niet in alle gevallen is een welstandsbeoordeling nodig. Vergunningvrije bouwwerken worden niet vooraf beoordeeld. Een handig hulpmiddel om te kijken of er sprake is van vergunningvrij bouwen is de vergunningencheck. Voor deze bouwwerken geldt overigens, dat zij niet in ernstige mate strijdig mogen zijn met redelijke eisen van welstand (een exces). 

Meer informatie over het welstandsbeleid is te vinden in de vastgestelde welstandsnota die u hier kunt downloaden.